Tegn et sponsorat

Adresse
Tøj sponsorer - Rytter
Tøj sponsorer - Service team
Andet
Slip fil her eller
Max. file size: 4 MB.  Aftalevilkår for sponsorat

  Nærværende sponsoraftale indgås mellem:

  Virksomheden (Firmanavn)
  (Herefter kaldet sponsor)

  og

  Team Børn, Unge & Sorg
  Det Nationale Sorgcenter
  Kejsergade 2, 1 sal
  1155 København K.
  CVR.nr.: 25300823
  (Herefter kaldet Team BUS)

  Hver for sig betegnet ”Part” og sammen betegnet ”Parterne”

   

  Rettigheder og ansvar

  Sponsor skal levere de aftalte varer eller ydelser i overensstemmelse med aftale med Team BUS. Det er Sponsors ansvar at levere de materialer, der gør Team BUS i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale.

  Team BUS har ret til at bestemme placering af og størrelse på Sponsors logo.


  Force Majeure og uforudsete hændelser

  Parterne er enige om, at Team BUS ikke er ansvarlig for manglende opfyldelse af dennes forpligtelser i medfør af nærværende aftale, som skyldes udefrakommende begivenhed uden for Team BUS´s rimelige kontrol, om som Team BUS ikke ved nærværende aftales indgåelse burde have taget i betragtning eller senere burde have undgået, begrænset eller overvundet.

  Parterne er enige om, at den aktuelle situation med COVID-19 - på tidspunktet for underskrivelse af aftalen, ikke udgør "force majeure", men Parterne er også enige om at COVID-19 er en situation, der er opstået uden nogen af parternes skyld, og som parterne ikke er herre over, og at COVID-19 eller en tilsvarende pandemi efter underskrivelse af nærværende aftale vil kunne udvikle sig til og opfylde kriterierne for "force majeure".

  Aftalen er gældende for Team BUS – Danmark Rundt 2022. Hvis Team BUS – Danmark Rundt 2022 må flyttes er sponsor indforstået med, at sponsor ikke har krav på erstatning eller anden godtgørelse.

  Ved aflysning vil der være mulighed for fuld refusion.


  Gyldighedsperiode

  Aftalen om sponsorat er indgået og træder i kraft, når formularen er udfyldt og indsendt. Aftalen er bindende. Der er en fortrydelsesperiode på 14 dage regnet fra datoen for indgåelsen af aftalen.

  Dog bortfalder fortrydelsesretten i det øjeblik sponsor logoet er trykt på tøj eller øvrigt materialer, jvf. det valgte sponsorprodukt. Tryk af logoer på tøj og materialer sker den 28. marts 2022.

  Aftalen er gyldig for sæsonen 2022.


  Godkend vilkår
  Dette felt er til validering og bør ikke ændres.